Swachhcoin Merkezsiz Atık Yönetimi

Swachhcoin ICO Atık yönetimi, dünyanın birçok bölgesinde ciddi bir sorundur. Atığın uygunsuz şekilde bertaraf edilmesi birçok çevresel, ekolojik ve sağlık sorununa neden olabilir. Swachhcoin atık yönetimi endüstrisinin Nesnelerin İnterneti, blok zincir teknolojisi, yapay zeka, büyük veri ve diğer teknolojileri kullanarak çalışmasını değiştirmeyi amaçlamaktadır. Swachhcoin Projesi’nin, öncelikli amacı, bu alanda tam bir teknoloji geliştiricisi ve hizmet sağlayıcısı olarak hareket ederek atık yönetim sektörünü yeniden yapılandırmak olan kapsamlı bir sivil toplum kuruluşudur….